Tổng hợp 10 bài tập giúp nấm lùn tăng chiều cao như ý (phần 2)

<img src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” />

Bài tập 6: Động tác Sumo khởi động

<img alt="Tổng hợp 10 bài tập giúp nấm lùn tăng chiều cao như ý (phần 2)" src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” style=”width: 600px; height: 600px;” title=”Tổng hợp 10 bài tập giúp nấm lùn tăng chiều cao như ý (phần 2)” />  

Hướng dẫn:

Hai tay cầm một quả tạ, mỗi bàn tay giữ một đầu của quả tạ và đứng với bàn chân rộng ngoài vai, mũi chân chỉ hướng ra hai bên. Giữ lưng thẳng, đẩy hông của bạn về phía sàn nhà và uốn cong đầu gối để đưa người về tư thế ngồi xổm càng thấp càng tốt, hạ tạ về phía sàn nhà (a). Trong một chuyển động, đứng lên và nâng cao đầu gối trái ra ngang sang song sàn nhà, quả tạ nâng lên phía ngược chân nâng, quả tạ nâng lên cao ngang vai (b). Sau đó hạ chân của bạn và đưa người về tư thế ngồi xổm trở lại vị trí bắt đầu. Lặp lại ở phía bên kia, đổi chân nâng liên tục trong 60 giây.

Bài tập 7: Đấm bốc

<img alt="Tổng hợp 10 bài tập giúp nấm lùn tăng chiều cao như ý (phần 2)" src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” style=”width: 600px; height: 600px;” title=”Tổng hợp 10 bài tập giúp nấm lùn tăng chiều cao như ý (phần 2)” />  

Hướng dẫn:

Mỗi tay cầm một quả tạ, nâng lên chiều cao ngang vai, hai chân rộng hơn vai (a). Sau đó xoay bàn chân trái của bạn và đấm tay trái về phía bên phải hết cỡ (b). Đảo ngược các chuyển động để trở về vị trí bắt đầu. Lặp lại ở phía bên kia, lặp lại liên tục trong 60 s.

Bài tập 8: Nằm ngửa duỗi chân

<img alt="Tổng hợp 10 bài tập giúp nấm lùn tăng chiều cao như ý (phần 2)" src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” style=”width: 600px; height: 600px;” title=”Tổng hợp 10 bài tập giúp nấm lùn tăng chiều cao như ý (phần 2)” />  

Hướng dẫn:

Nằm ngửa trên sàn tập, hông và đầu gối uốn cong 90 độ, hai chan nhấc vuông góc với sàn nhà và mỗi tay cầm 1 quả tạ, hai tay duỗi thẳng nâng tạ song song với vai, lòng bàn tay hướng vào nhau (a). Trong một chuyển động, ổn định cơ thể và từ từ hạ thấp hai quả tạ về phía sau đầu của bạn trong khi duỗi thẳng chân trên không khí, đưa hai cánh tay và chân của bạn càng gần sàn càng tốt (nhưng không cần chạm vào sàn) (b). Tạm dừng, sau đó đảo ngược để trở về vị trí bắt đầu.

Bài tập 9: Đi gập gối ngang và nâng tạ

<img alt="Tổng hợp 10 bài tập giúp nấm lùn tăng chiều cao như ý (phần 2)" src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” style=”width: 600px; height: 600px;” title=”Tổng hợp 10 bài tập giúp nấm lùn tăng chiều cao như ý (phần 2)” />  

Hướng dẫn:

Mỗi tay cầm một quả tạ và bước chân phải về phía bên phải, hạ thấp thành tư thế ngồi xổm và di chuyển quả tạ về phía sàn nhà (a). Gập khuỷu tay để cánh tay song song sàn nhà và nâng quả tạ lên (b). Hạ cánh tay của bạn và đảo ngược chuyển động. Lặp lại ở phía bên kia, đổi chân liên tục trong 60 s.

Bài tập 10: Người nhện

<img alt="Tổng hợp 10 bài tập giúp nấm lùn tăng chiều cao như ý (phần 2)" src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” style=”width: 600px; height: 600px;” title=”Tổng hợp 10 bài tập giúp nấm lùn tăng chiều cao như ý (phần 2)” />  

Hướng dẫn:

Bắt đầu ở vị trí tấm ván với hai cẳng tay đặt trên sàn nhà, khuỷu tay quỳ trực tiếp dưới vai của bạn và hai chân duỗi thẳng. Cơ thể của bạn sẽ tạo thành một đường thẳng từ đầu đến gót chân (a). Gập đầu gối phải của bạn hướng về phía bên ngoài của khuỷu tay phải (b). Sau đó duỗi thẳng nó ra phía sau, giữ cho bàn chân của bạn cách xa khỏi sàn (c). Tạm dừng, sau đó hạ chân của bạn xuống đất. Đổi chân và lặp lại ở phía bên kia, lặp lại liên tục trong 60 s.

Min