Tăng chiều cao, đẹp vóc dáng với 4 bài tập với bóng

<img src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” />

Bài tập 1: Ngồi trở lại

<img alt="Tăng chiều cao, đẹp vóc dáng với 4 bài tập với bóng" src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” style=”width: 600px; height: 600px;” title=”Tăng chiều cao, đẹp vóc dáng với 4 bài tập với bóng” />  

Hướng dẫn:

Ngồi với đôi chân duỗi phía trước mặt của bạn, đầu gối uốn cong. Đặt một quả bóng sau cột sống của bạn. Ngả người về phía quả bóng và nâng hai cánh tay ra phía trước mặt bạn, lòng bàn tay hướng xuống sàn (a). Duỗi hai cánh tay sang hai bên và hít vào (b). Đảo ngược chuyển động về vị trí ban đầu, thở ra. Lặp lại từ 5 đến 15 lần.

Bài tập 2: Duỗi chéo chân

<img alt="Tăng chiều cao, đẹp vóc dáng với 4 bài tập với bóng" src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” style=”width: 600px; height: 600px;” title=”Tăng chiều cao, đẹp vóc dáng với 4 bài tập với bóng” />  

Hướng dẫn:

Nằm ngửa và đặt một quả bóng dưới xương cụt của bạn. Cong hai đầu gối về phía ngực của bạn và đặt hai cánh tay hai bên hông của bạn (a). Hít vào, duỗi thẳng chân của bạn thành một đường chéo (b). Thở ra, đưa đầu gối trở lại về phía ngực của bạn. Lặp lại 5 đến 15 lần.

Bài tập 3: Quỳ nâng cao đầu gối

<img alt="Tăng chiều cao, đẹp vóc dáng với 4 bài tập với bóng" src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” style=”width: 600px; height: 600px;” title=”Tăng chiều cao, đẹp vóc dáng với 4 bài tập với bóng” />  

Hướng dẫn:

Chống hai bàn tay và đầu gối của bạn xuống sàn, hai bàn tay chống trực tiếp dưới vai và đầu gối của bạn trực tiếp dưới hông. Đặt bóng sau đầu gối trái của bạn và nâng cao đầu gối của bạn cách sàn khoảng 1 bước chân nhỏ. Nâng gót chân trái của bạn hướng về phía trần (b). Tạm dừng, sau đó trở lại để bắt đầu. Lặp lại từ 5 đến 10 lần, sau đó lặp lại với chân phải của bạn.

Bài tập 4: Quỳ nhấn gót chân

<img alt="Tăng chiều cao, đẹp vóc dáng với 4 bài tập với bóng" src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” style=”width: 600px; height: 600px;” title=”Tăng chiều cao, đẹp vóc dáng với 4 bài tập với bóng” />  

Hướng dẫn:

Quỳ với chống bàn tay và đầu gối của bạn xuống sàn, với bàn tay của bạn trực tiếp dưới vai và đầu gối của bạn trực tiếp dưới hông. Đặt bóng sau đầu gối trái và nâng cao gót chân trái của bạn lên trần nhà (a). Nhấn gót chân của bàn chân trái về phía mông của bạn (b). Tạm dừng, sau đó trở lại vị trí bắt đầu. Lặp lại 5 đến 15 lần, sau đó lặp lại với chân phải của bạn.

Khánh Hòa