4 tư thế yoga đơn giản giúp cao vóc dáng, săn chắc cơ thể tự nhiên

<img src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” />

1. Tư thế đứa trẻ (Balasana):

<img alt="4 tư thế yoga đơn giản giúp cao vóc dáng, săn chắc cơ thể tự nhiên" src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” style=”width: 600px; height: 410px;” title=”4 tư thế yoga đơn giản giúp cao vóc dáng, săn chắc cơ thể tự nhiên” />  

Hướng dẫn:

Bắt đầu với tư thế quỳ. Ép ngực vào đùi của bạn và giữ cho cánh tay của bạn duỗi thẳng hai bên cạnh cơ thể của bạn. Bắt đầu uốn về phía trước và tiếp tục cho đến khi trán chạm mặt đất. Giữ tư thế này trong khoảng 10-15 giây.

2. Tư thế lưỡi cày (Halasana):

<img alt="4 tư thế yoga đơn giản giúp cao vóc dáng, săn chắc cơ thể tự nhiên" src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” style=”width: 600px; height: 377px;” title=”4 tư thế yoga đơn giản giúp cao vóc dáng, săn chắc cơ thể tự nhiên” />  

Hướng dẫn:

Nằm xuống trên lưng của bạn. Bắt đầu bằng cách nâng cao chân của bạn lên. Tiếp tục kéo chân của bạn đến khi chân gấp trên đầu của bạn. Giữ vị trí trong 10 giây. Nếu bạn không đủ linh hoạt, bạn có thể uốn cong đầu gối của bạn để đạt được vị trí này.

3. Tư thế ngồi vặn cột sống (Ardha Matsyendrāsana):

<img alt="4 tư thế yoga đơn giản giúp cao vóc dáng, săn chắc cơ thể tự nhiên" src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” style=”width: 600px; height: 460px;” title=”4 tư thế yoga đơn giản giúp cao vóc dáng, săn chắc cơ thể tự nhiên” />  

Hướng dẫn:

Bắt đầu bằng động tác ngồi xuống trên sàn nhà. Chân phải của bạn bắt qua đùi trái của bạn. Lưu ý chân phải nên chạm sàn. Gập chân trái để nó chạm vào đùi của bạn. Nắm lấy tay phải của bạn và đặt nó trên sàn nhà. Khuỷu tay trái của bạn nên nghỉ ngơi trên đầu gối bên phải. Giữ tư thế trong 10 giây. Lặp lại ở phía bên kia.

4. Anuloma-Viloma (Hít thở luân phiên):

<img alt="4 tư thế yoga đơn giản giúp cao vóc dáng, săn chắc cơ thể tự nhiên" src="

<!–
dimensionUpdated = 0;
function applyFrameKiller()
{
if(window.top != self)
{
cHeight = 0;
if( typeof( window.innerHeight ) != 'undefined' ) {
//Non-IE
cHeight = window.innerHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
//IE 6+ in 'standards compliant mode'
cHeight = document.documentElement.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
} else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
//IE 4 compatible
cHeight = document.body.clientHeight;
dimensionUpdated = 1;
}
if( cHeight
try{document.cookie = ‘fjccheck=1’;}catch(exception){}

Click here to proceed.

” style=”width: 600px; height: 424px;” title=”4 tư thế yoga đơn giản giúp cao vóc dáng, săn chắc cơ thể tự nhiên” />  

Hướng dẫn:

Ngồi xuống với hai bàn chân bắt chéo vào nhau. Sử dụng tay phải của bạn để đóng lỗ mũi bên trái và hít vào qua lỗ mũi phải. Hít một hơi thật sâu và giữ nó. Di chuyển bàn tay của bạn từ lỗ mũi bên trái sang lỗ mũi bên phải để đóng lỗ mũi bên phải. Thở ra bằng lỗ mũi trái. Lặp lại các bước này.

Khánh Hòa