id0BwDd-9wJce1DS29CRnBHaEhESm8img

Bất lực vì chứng ăn xong là tìm mọi cách ói ra hết

id0BwDd-9wJce1DeVdZWHI3c09CTW8img

Đánh con giữa chốn đông người vì không kìm chế được cơn giận

id0BwDd-9wJce1DUlRHNld2NHlwX0kimg

Bạn trai hay xúc phạm rồi năn nỉ là tôi lại bỏ qua

id0BwDd-9wJce1DQkZsaHFxNW0yQzQimg

Đau đầu vì vợ quá tốt

id0BwDd-9wJce1DVTlfWVV6TFh0Z28img

Nhiều lần tôi ‘yêu’ vợ mà cô ấy chẳng biết gì

id0BwDd-9wJce1DZi1UZWM4NnJnUmcimg

Nhà chồng tồi nên tôi có quyền hận